บริการซ่อม ปรับปรุง พัฒนา ออกแบบทดแทน หรือ สร้างขึ้นใหม่โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

Our service

Coil tester
Motor tester
Safety tester
On demand system

Reparing jobs

บริการ ซ่อม Impulse Widing Tester ECG Kokusai DWX series
บริการซ่อม เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบต่างๆ เครื่องจักรและอื่นๆ รวมทั้งออกแบบทดแทน